Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Styrelsen
Styrelse och övriga poster i APNÉFÖRENINGEN SYD 2019

 

Ordförande Kent Rickbo  Tel  0768-24 00 03 e-post  kent@rickbo.se 

Vice Ordförande Kerstin Grunnér  Tel 0708-159173 e-post  kerstingrunner@gmail.com 
 

Kassör Carl Axel Wildt Tel 0705-581724 e-post  carlaxel.wildt@gmail.com  


Sekreterare Svenarne HanssonTel 070-5124024 e-post svenarne.hansson@gmail.com

  

Ledamot Birgitta Samuelsson Tel 0761-17 36 31 e-post  chribo@telia.com


Suppleant Eva Lexgård  Tel 076-1035689 e-post  eva.lexgard@gmail.com  


Suppleant Bonde Martinsson Tel 0706-304501 e-post  bonde.martinsson@telia.com


Suppleant Göran Peterson Tel 0738-40 84 15 e-post  goran.peterson.se@gmail.com  


Revisor Ulf Johansson e-post ulf@kvasten.eu


Revisorsuppleant Olle Lundborg  Tel 0736-543431  e-post  olle.lundborg@live.se


Valberedning  Carl Axel WildtTel 0705-581724 e-post  carlaxel.wildt@gmail.com


Valberedning  Jörgen Jarleman Tel 0735-36 01 25  e-post  jorgen@jarleman.com