Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Styrelsen
Styrelse och övriga poster i APNÉFÖRENINGEN SYD 2018

 

Ordförande Vakant   Tel  e-post 

Vice Ordförande Svenarne HanssonTel 070-5124024 e-post svenarne.hansson@gmail.com
 

Kassör Kent RickboTel 0768-240003 e-post kent@rickbo.se 


Sekreterare Karin SöderbergTel: 0734-448905 e-post karin.soderberg@hotmail.se

   

Ledamot Christopher Åkesson Tel 0704-205012 e-post  c@cribbe.com   


Ledamot Kerstin Grunnér  Tel 0708-159173 e-post  kerstingrunner@gmail.com


Suppleant Eva Lexgård    Tel 076-1035689 e-post  eva.lexgard@gmail.com  


Suppleant Bonde Martinsson Tel 0706-304501 e-post  bonde.martinsson@telia.com


Suppleant Carl Axel WildtTel 0705-581724 e-post  carlaxel.wildt@gmail.com  


Revisor Ulf Johansson e-post ulf@kvasten.eu


Revisorsuppleant Olle Lundborg  Tel 0736-543431  e-post  olle.lundborg@live.se


Valberedning  Per Nilsson  Tel 0708-846510  e-post  perobrita@telia.com


Valberedning  Monica Nyberg  Tel 0721-049085  nybergmonica4@gmail.com